31 mars 2015

grenselinje

grenselinje
grenselinjer

leva i karusellen, ikkje vera fanga
rundt og rundt

åra
går
grå

arå

råg

rundt der det ikkje er muleg

å gå attende
heldigvis ?


07 mars 2015

og så

kom mars
igjen
kom mars
skiftande tid
sikker
usikker
svevande fast
kvar går tida?
spør mars slik mars spør deg
igjen
og igjen
kjem mars