10 juni 2007

på tide

å rosa sommardagen
prisa sommardagen var det eg skulle skriva
eg har hatt meir enn førti konsertar sidan 7 mai
no blir det ein kvil :-)
men eg skal til paris på onsdag og spela med perkusjonisten
ikkje så mykje ros når det gjeld blogginga siste månadene men slik er det
musikken tek meg
det har vore ei intens tid
alle spelte tonane virvlar nok rundt ein stad i speisen
har opplevd nordland med steigen og beiarn på sitt
mest eventyrlege når det gjeld været
og fine folk, fine ungar iallfall
fint å spela for alle dei