31 mars 2015

grenselinje

grenselinje
grenselinjer

leva i karusellen, ikkje vera fanga
rundt og rundt

åra
går
grå

arå

råg

rundt der det ikkje er muleg

å gå attende
heldigvis ?