08 oktober 2014

månefar

 
måne

lysmørke framandkars ande
sjåande nattevakts steg

undrande oppdagars auge
lysande ven 
 
alt du ser

det spørjande himmelroms kvite
ein opnande sirkel 
 
i natt

måne

kast lys mot min tanke
set far i mitt sinn
ei lett siselering i huda -

før me forsvinn 
før me forsvinn 
 
 
 
frå mi poesisamling "Stilla er ein åker" Samlaget 2006 

07 oktober 2014

Karl Seglem, Ljom (video) from Som spor

06 oktober 2014

Musikalsk urkraft, terning 6