26 november 2009

blogg og blagg

ikkje så mykje nytt anna enn at eg ser blå himmel frå arbeidsrommet i oslo sentrum der eg freistar å arbeida og noko blir vel gjort når sant skal seiast og reknskap skrivast. dette sjølv om dagane er litt bustete og må strammast inn i høve til gjeremål og arbeidsdisiplin. det er forøvrig mål eg har konstant. no må eg heim og laga middag til tvillingjenter som skal på turning. det var den dagen. det vil seia første økt.