06 februar 2007

det blir logga lite

fokus andre stader men framleis fokus
vonaleg
går
går
framover ein stad
mot ein stad eg ikkje veit
me ikkje veit
du ikkje veit