06 desember 2006

vurderar terningkast-tatovering for all god skrift

BERGENS TIDENDE 6 av 6
Ruralurbanisten

Høydepunkt i Seglems store produksjon

Karl Seglem har med “Urbs” lagt enda noen
dimensjoner til sitt allerede særpregede og
omfattende musikalske univers. Kombinasjonen
av bukkehorn, hardingfele, perkusjon, saksofon
og elektronika har på denne platen også fått
selskap av gitarer traktert av Olav Torget. Det
gir musikken enda større spennvidde og fylde
enn før. Musikerne på “Urbs” er med å skape
dette universet der urnorske lyder møter
storbyens pulserende uro. Reidar Skårs elek-
tronika er en av forutsetningene, Håkon Høgemos
hardingfele en annen, Gjermund Silsets bass
og Helge Norbakkens rytmer er grunnmuren
som de andre kan reise byggverket på. Og
Seglem er overveldende, enten han tryller med
bukkehornet eller lar saksofonen synge. Det er
egentlig håpløst å rubrisere musikken på “Urbs”.
Ruralurbanisten Seglem lar seg ikke fange inn
av noe sjangebegrep. Når musikken likevel
er umiskjennelig seglemsk, vitner det om
musikalsk mesterskap.

Olav Gorseth