16 februar 2006

å sysla i studio kan eg lika ja

eg likar dette. det må vera difor eg gjer det. forfattaren les. han les godt. sine eigne dikt. eg arbeidar i studio med dikta hans. med musikken min. stemningane som ikkje må gå ivegen for det han les. eg må lika å forma slik. sidan eg så ofte gjer det. formar. måtar til. her møtast i eit studio i oslo. komma seg hit gjennom snøen som fell og fell og som det seiest at det det ikkje har komme så mykje av på førtito år. inn på ein trikk der eg høyrde på portugisaren Rao Kyao spela Fado på saksofonen sin innspela for så lenge sidan som nittenåttitre. fint det. fint enno. no skal eg rett inn i buret og spela tenorsaksofon