12 januar 2013

poetisk

her ligg eit nytt nullpunkt. alle gamle manus er oske. slik måtte det bli. slik er det. ei forløysing? det vil tidi visa. eg har trui..... trur på 2013.