07 juni 2009

bergen kallar

mykje er gjort. eit tomrom. etter alt er gjort. skapt. finna ny retning no. nye klangar andre stader og vera trygg på at det som er gjort vil bli ståande og kan gje meining til andre. kven veit. imorgon spelar eg igjen for born som flokkar seg kring musikk. alltid undrande. det må eg også vera.