02 mars 2007

på sporet av

noko
det er ein forsåvidt alltid. alltid nytt å læra, observera, spela og skriva, sansa og kjenna, føla og ana
energi kjem og går, går og kjem
eg får energi av å arbeida og seier igjen (med einar økland) at arbeidet er ei velsigning
det er det som må til. det som held meg gåande - også når det buttar imot
idag er det litt vårleg ute og kalendaren seier mars
det er ikkje så verst. ikkje så verst
snart går turen til kulturlandet tyskland :-)