25 oktober 2006

lett å hugsa. vanskeleg å gløyma

it´s easy to remember (but so hard to forget),
heiter låt nummer sju på John Coltrane si fantastiske innspeling frå desember 1962, ”Ballads”.
Ei innspeling som eg stadig og alltid vender attende til. Må høyra. Mange gonger i løpet av eit år.
Den er magisk.
Når det ikkje er krefter att dreg den deg enno lenger ned. Før den dreg deg opp.
Før eller seinare.