19 juni 2006

prøvane til tingingsverket ny rørsle

startar om ein time. det er alltid forventing i meg før ei slik intens veke eg no går inn i. kvar tek musikken vegen?
den musikken eg har sete i einrom å pønska ut eller henta fram eller skapt ut frå eit eller ann i meg, rundt meg. ei kraft. få fram kraft. skapa ny rørsle i dei gamle. to flotte dikt av jon fosse skal vera med og mine medmusikantar er av dei beste som finst.
gledar meg. det skal urframførast på Aasentunet førstkommande torsdag. uteamfiet der. la oss håpa det ikkje høljar ned som her i oslo idag. no får ein berre la det stå til og spela det ein er god for.