08 juni 2006

Ein kanon bør vera privat

sa Georg Johannessen til Mariann A. Fredin i Dagbladet 22 okt. 2000.
Videre: "Det er litt som med bord og seng. Du deler det ikkje med alle. Men det er viktig å vera klar over kva ein set pris på. Lesarane kan jo sjølv setta opp ei lista over kva bøker dei syns noko om, og ikkje seia det til nokon. Det har med din eigen eksistens å gjera." GJ

CD-listene mine burde eg kanskje ikkje ha offentleggjort. Gjort er gjort. Og Glenn Gould er inne der C.

Georg Johannessen er stor. Ein merkeleg skrue. Eg helste på han to gonger. Men sa ikkje mykje. Eg.

"Alle kan skriva. Alle bør skriva. Nesten alle. Men ingen bør gje det ut" GJ.