17 mars 2006

meir musikk alltid viktig musikk

eg har kvitta meg med eindel cd´ar. gav ein bunke til loppemarked ifjor. noko eg har tenkt å følga opp iår. andre kan ha glede og nytte av cd´ar eg aldri i mitt liv kjem til å spela meir. eg veit at eg ikkje kjem til å gjera det. platesamlinga mi med vinyl har eg framleis. den har diverre nokre hol. det var ein gong innbrot i det huset der eg hadde dei. så eindel no ettertrakta lp-plater som til dømes prudence ”takk te dokk” forsvann. kvar finst dei no tru. så lenge etterpå. musikk er og blir ein personleg ting. ein må i liten grad bry seg om kva historien og tolkarane av den fortel. det er så ufatteleg mange mogelegheitar. den viktigaste plata i forhold til at dei på ein eller annan måte fekk meg videre, inn i rom eg ikkje visste om? framleis er det det eg vil at plater skal gjera, at musikk skal gjera: få meg inn i rom eg ikkje veit eksisterer, verken i meg sjølv eller i musikken. det er sjeldnare eg opplever det no. kanskje nettopp fordi det finst så mange plater eg har høyrt. så mykje musikk i livet. den viktigaste plata i forhold til å leva her og no. i forhold til livet sjølv? dei viktigaste er dei eg sjølv har skapt, dei eg har skapt ut frå min bakgrunn og ståstad, som både er forma av mange andre plater og av å ha vakse opp på ein rik industristad i norge. og på den vegen: desse platene gjorde og gjer noko med meg framleis. noko viktig. det står klart.

11. Pink Floyd ”Animals”
12. Weather Report «Heavy Weather»
13. Edvard Grieg «Holberg suite»
14. Chick Corea ”Light as a feather”
15. Little Feat ”Time is a hero”
16. Merit Hemingson "tba"
17. Pat Metheny «80/81»
18. John Coltrane «Giant Steps»
19. Bad Company ”Bad Co”
20. Horslips "tba"