13 november 2005

til bergen i regn

og meir skal det visst regna her i veka som kjem
her i denne byen der eg budde i tretten år
eg veit jo at det regnar her
det blir ein vane og det gjer ikkje noko så lenge ein kan arbeida og då spela, få spela
skal rundtomkring i Arna og Åsane på barneskular
saman med slagverkaren
det er givande
og tvilling to er med :-) ho søv og er nok spent på kva dette blir
"er det sant at det alltid regner i bergen"
ja vesle ven, det er sant