27 oktober 2005

på eit tog i england

skriv eg dette
trur eg nærmar meg York, på veg frå london til newcastle
til world music export fair der konsertar og heftig møteverksemd ventar
som regel skjer det lite konkret i forhold til kjøp salg avtaler på sjølve messa
både forarbeid og etterarbeid er avgjerande for om ein kan få noko vetigt ut av det
har eit bra utgangspunkt iår og NORCD stiller sterkt
grøne flate marker sviv forbi
det er ein svært vakker haustdag og veldig varmt og godt
sommaren har ikkje slept taket eller det er etterluftstraumar frå
monsunar i nordamerika. kan godt vera det
snart må det etast litt, det må det som regel før eller seinare
på veg på veg