30 august 2013

kverni

tidskverni mel

mel og mel

krustar og knustrar sund dei sekundi

som i spegelen blir til år, tiår, hundreår

fallande grått

fallande oss

frå her me no står, går, spring

og let oss forflytte på hjul og gjennom luft

me har vore her før

kjem aldri attende hit

mel tidskverni