07 april 2008

bergenbloggklipp

kvinna på benken i det eg gjekk mot hotelldøra. kvinner sit på benkar i bergen. mannen utan bein, som tigga i rullestol på torgalmenningen. salget og selgarane av eit blad som heiter megafon. stemmene deira. bokhandelen. ut av mac butikken med ein firewire-kabel til kroner eithundreogtjueni i lomma. bestilling av ny blå tenorsaksofonkasse på musikk&miljø. den gamle selmerkassen er heilt skranten og utsliten og godt over ti år. den har vore med på mykje. som eigaren. sitronfarris og turmix er rikskonsertkost når det røynar på. men restaurantane ligg tettare her enn før, så det skal bli ei råd med maten. bergen er ein tilstand – som songaren syng. blir gåande her og trø i to veker. det gjeld om å nyta det. og eg gjer det.