10 februar 2008

historieløysa

plagar meg rett som det er. både i musikkbransjen og ellers. mykje som blir framstilt som nytt og nyskapande viser seg å ha opphav - eller vera gjort for lenge sidan.sanningane. kva er sanningar? TV2 er eit fjernsynselskap. dei lagar tv-program. alt som er på tv er sant. og dei spelar tv2 musikk. dei veit ikkje at eg har komponert eit verk til hembygda mi, ikkje lenger sidan enn 1996. TYA heiter det. svart kvitt program. eit godt forsøk. lang veg. kryptisk skrift. meir avklarande skal komma.