15 september 2005

tonar kjem

snart skal den nasjonale norske jazzscene offisielt opnast. rettare sagt ikveld på cosmopolite, oslo
byråkratane og fleire med dei, har venta lenge på dette
så la oss følga med
sjå om det nasjonale perspektivet ein her legg opp til
gjev fleire spelejobbar for oss som musiserar
fleire og betre betalte spelejobbar må eg vel ynskje
ikkje mykje forlangt i lys av dei millionar kroner som norsk jazz dei siste fem åra har motteke
jazzen treng kvar krone
det er ikkje det
men kven kronene til sjuande og sist går til -

fleire faste administrative stillingar eller fleire konsertmogelegheitar for frilansmusikarar?
kven veit
eg veit litt

ikveld skal det spelast jazz iallfall
og dei som har definert kva jazz er
har tapt