30 august 2005

improvisasjon

er ein flamme som brenn
flammen er eit urgamalt orientalsk symbol for tilværet som ein stadig fornyande prosess.
Improvisasjon krev ei stadig fornying av den som improviserar.
Der og då. Her og no.
Eg dreg til Mo i Rana om nokre timar. Der skal det improviserast i to dagar.
Eld må kveikjast. Bål brenna.