05 september 2005

her nord med regnet

og dagar der improvisasjonane forsvinn
like fullt gøymd i oss ein stad
me ikkje veit om
kjenner at me er på uforklarleg vis
held fram og held fram
vil og kan ikkje anna når alt kjem
til alt