10 januar 2015

Januarmorgon

morgonane går i kvarandre
som grå og svarte perler

eg trillar dei store og blanke

nokre av dei veks og blir til trailerdekk

bortetter snøasfalten held kantane meg i midten