31 august 2012

grønt, mest grønt


i den elv som også denne morgonen

er på veg mot ein fjord

kvervlar århundra fram

soli ei stripe lys der borte

bølgjande skog og grå berg

det meste er grønt